Ben Kamens, Giám đốc phát triển tại Khan Academy, tổ chức phi lợi nhuận giáo dục đào tạo miễn phí cho tất cả mọi người.

Khan Academy có một mục tiêu táo bạo: cung cấp nền giáo dục đẳng cấp quốc tế cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi. Chỉ với gần 50 nhân viên làm việc toàn thời gian tại công ty, nhóm nhỏ chúng tôi phải dành sự chăm sóc cho bất kì điều gì được xem là quan trọng nhất

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RV9lSFMxVVBYaWM/view?usp=sharing