Thông tin‎ > ‎

Lời nhắc Google Calendar trên web

đăng 17:49, 10 thg 4, 2016 bởi My Lien
Kể từ tuần này, Google sẽ kích hoạt Lời nhắc trong Google Calendar trên web, vì vậy người dùng có thể  theo dõi những công việc cần làm (To-dos) cùng với sự kiện

https://docs.google.com/document/d/1UvYHK4ibAIH0uFIl3O6l6vc0vcw03Kq39SStZT7YBcE/edit?usp=sharing