LVtech trân trọng thông báo Ông Amit Singh - Phó Chủ tịch toàn cầu của Google vừa chính thức xác nhận Trưởng bộ phận Kinh doanh Google Apps của LVtech đã xuất sắc vượt qua kỳ thi sát hạch chứng chỉ Tư vấn phát triển kinh doanh Google Apps (Google Apps Sales Certificate) vào ngày 08/09/2013. Đây là chứng chỉ tư 
vấn kinh doanh dịch vụ Google Apps trên toàn cầu.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3S1ZYZVJaV3JFcEk/view?usp=sharing