Google Drive trên Mac / PC đồng bộ bất kỳ hoặc tất cả các tập tin vào Google Drive trên web giúp người dùng có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trên bất kỳ thiết bị đồng thời cung cấp lưu trữ dựa trên đám mây đảm bảo an toàn cho các tập tin của người dùng.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ejFvTmNaRy1qTzA/view?usp=sharing