Hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft và Google đã và đang vướng vào một cuộc chiến mà kết quả của nó có ý nghĩa rất lớn đối với các cổ đông cũng như khách hàng trên toàn thế giới.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WW5kQl9PdERxcDg/view?usp=sharing