Đa số mọi người đều thích công cụ miễn phí, đó là lý do mà kể từ 19/09/2013 Google đã phát hành QuickOffice miễn phí khả dụng cho tất cả mọi người. Với Quick Office, người dùng có thể soạn thảo tài liệu Microsoft® Office thông qua các loại phương tiện, tạo cho người dùng sự tự do trong công việc với bất cứ ai mà không xảy ra vấn đề gì liên quan đến phần cứng hay phần mềm họ đang sử dụng. 
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TjBfUGFmNUpRczg/view?usp=sharing