Năm 2014, Google đã tung ra những tiện ích, công cụ được tạo ra bởi các đối tác phát triển để cung cấp nhiều tính năng hữu ích hơn trong các tài liệu, bảng tính và biểu mẫu.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3N1ZpQW4taWJJOHM/view?usp=sharing