Ứng dụng Google Admin dành cho Android cho phép các quản trị viên cấp cao có thể quản lý sản phẩm Google for Work trên điện thoại và máy tính bảng sử dụng ứng dụng Android. Ứng dụng này có thể được sử dụng đề quản lý người dùng và nhóm, hỗ trợ liên hệ, xem nhật ký, kiểm tra thông báo và một số nhiệm vụ thông thường khác.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bFQxMGpEWmFCanc/view?usp=sharing