Năm sau, Google sẽ ngưng hỗ trợ Google Talk chạy trên Windows. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng Google Talk thông qua Gmail trên web hoặc thông qua các ứng dụng của bên thứ ba.

 Nhiều người dùng đang chuyển sang Google+ Hangouts, ứng dụng này cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho nhiều thiết bị, các cuộc trò chuyện nhóm , và nội dung phong phú hơn về hình ảnh và địa điểm. 

https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMWDhhRExDSnR0VjQ/edit