Gmail giờ đây đã có nhãn thông minh mới cho phép người dùng nhận tin từ « trang mạng xã hội » , « blogs » như : Twitter, Facebook, Google+, Blogger, Quora và các trang mạng xã hội khác. Vì vậy, bạn không cần phải tạo thêm những bộ lọc phức tạp.

Theo Google, đối với những người dùng không thạo việc lọc email, « Nhãn thông minh giúp phân loại và tổ chức email. Khi được bật lên tại thẻ Labs trong mục Cài đặt, Nhãn thông minh sẽ tự phân loại những thư rác, thư thông báo, những tin nhắn từ diễn đàn và gắn nhãn cho chúng. »

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3amh2R1g5QkotX0U/view?usp=sharing