Thông tin‎ > ‎

Những thay đổi đối với Google Play Private Channel

đăng 17:29, 21 thg 2, 2017 bởi My Lien
Trong tháng này, Google đã thông báo một số thay đổi đối với Google Play Private Channel, một tính năng cho phép quản trị viên G Suite để cung cấp kênh riêng (tùy chỉnh) các ứng dụng Android cho người dùng thông qua Play Store.
https://docs.google.com/document/d/1mFjGcwV25IJ0e9vzKZQrBKSxdNOo31F2h8KOizSts2M/edit?usp=sharing