Bắt đầu từ hôm nay, khi tạo Docs, Sheets, Slide, Drawing, Forms và Apps Scripts trong Google Drive, bạn sẽ thấy nhiều màu sắc sinh động và được sắp xếp hợp lý hơn. Đầu tiên, bạn sẽ thấy biểu tượng sản phẩm hiển thị trong phần tiêu đề, mỗi lần nhấp chuột vào biểu tượng này  bạn sẽ thấy tốc độ nhanh gấp đôi so với trước đây và biểu tượng này như một liên kết nhanh quay trở lại tất cả các tập tin trong ổ đĩa Drive của bạn.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V1o1RVdic3BFU1k/view?usp=sharing