Thông tin‎ > ‎

Phản hồi nhanh chóng với thông báo Google Drive trên Chrome

đăng 16:55, 1 thg 5, 2016 bởi My Lien
Google chính thức thông báo Google Drive sẽ hỗ trợ thông báo trên web khi người dùng được chia sẻ tập tin trên Google Drive hoặc yêu cầu truy cập vào tập tin.
https://docs.google.com/document/d/1PXHCkpvNRAJ-_1uOZyYMGYng7xvULeMwVJ3DPWFk9Ew/edit?usp=sharing