Các quản trị viên Google Apps for Work lưu ý!

Đối với một số tài khoản người dùng hiện đang sử dụng Google Apps for Microsoft Outlook (GASMO) phiên bản 3.2 trở về trước, các tính năng đồng bộ Calendar trong Outlook sẽ ngưng hoạt động sau ngày 12/1/2015 trừ khi người dùng nâng cấp lên phiên bản mới.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SmZudTFzR0dWMEE/view?usp=sharing