Phiên bản Google Docs mới dành cho Android hiện đã có trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm:
  • Hỗ trợ lựa chọn, cắt, sao chép và dán văn bản cùng với hình ảnh, bảng biểu và biểu đồ trong Office Compatibility Mode. 

  • Khả năng chèn các liên kết trong tài liệu Google.

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3b0syNDB2OHNTejg/view?usp=sharing