Phiên bản mới của Gmail dành cho iOS nay đã được khả dụng trong App Store, bao gồm các tính năng sau:
  • Lưu tập tin đính kèm trực tiếp vào Google Drive vì vậy bạn có thể truy cập bất cứ nơi nào trong khi vẫn có thể tiết kiệm không gian và băng thông trên thiết bị của bạn;

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3eHU2aTAwcGMzTTQ/view?usp=sharing