Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides ứng dụng dành cho Android nay đã khả dụng trên Google Play.

Ứng dụng Docs hiện tại có chức năng kiểm soát khoảng cách dòng, cho phép bạn chọn nhiều kiểu khác nhau như single (đơn), double (đôi) hoặc fractional (1.15 hay 1.5).

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QmJjamk2VFdpckk/view?usp=sharing