Phiên bản mới của ứng dụng Google Calendar cho Android sẽ được ra mắt trên Google Play trong vài ngày tới. Dựa trên thông tin phản hồi của người dùng, Google đã công bố một số cải tiến mới (và sẽ tiếp tục trong tương lai)

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3R0tqTDVhWWdUaW8/view?usp=sharing