Google vừa tung ra bản điều khiển dành cho Admin mới để quản lý các dịch vụ dành cho doanh nghiệp của bạn. Các dịch vụ này bao gồm Google Apps cũng như các sản phẩn khác dành cho doanh nghiệp như các thiết bị Chrome và Maps Coordinate. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ có trong giao diện cổ điển, nhưng bảng điều khiển mới này dễ nhìn hơn, thật dễ dàng để điều hướng, và bạn có thể tùy chỉnh nó phù hợp với công việc của bạn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWkxwbEsyZDlOUWs/view?usp=sharing