Tháng trước, Google đã trình làng tính năng chia sẻ các
liên kết trong cuộc gọi video Hangouts để khách mời bên ngoài có thể đăng ký tham gia nếu không được mời một cách rõ ràng.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SGdrN2VQLUVqU1k/view?usp=sharing