Gần đây, LVtech đã  
thông báo rằng các API sau đây của Google Apps sẽ ngừng hoạt động vào 12:00 SA theo giờ PST vào ngày 20 tháng 4 năm 2015

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NTNpYWx6R3dEYnM/view?usp=sharing