Tháng 9/2013, Google đã công bố kế hoạch loại bỏ hỗ trợ NPAPI trên Chrome, sự chuyển đổi này sẽ cải thiện sự ổn định, tốc độ và bảo mật của Chrome.

Google đưa ra thông tin chi tiết về thời gian và dự kiến chuyển đổi vào cuối tháng 11/2013. Việc đầu tiên của sự chuyển đổi sẽ diễn ra với sự ra mắt của Chrome 40 với các kênh ổn định.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMT2lwTjhDa2NZOW8/view?usp=sharing