Người dùng Google Apps giờ đã có thể soạn thảo tập tin Microsoft Word, Excel và PowerPoint từ Google Drive, Gmail mà không cần đến Microsoft Office. Người dùng ChromeOS không cần cài đặt chi cả. Người dùng Chrome hệ điều hành Mac và Windows cần cài đặt ứng dụng mở rộng “
Office Editing for Docs, Sheets, Slides” và sử dụng được ngay sau đó.

Tính năng của người dùng

Bản phát hành nhanh và bản phát hành định kỳ.


Nguồn: LVtech