Google Drive là phần mềm dịch vụ được trông đợi nhất trên toàn thế giới. Gần đây Google đã thông báo về 5GB lưu trữ miễn phí trên Google Drive. Google Drive đang được triển khai cho người dùng một cách đơn giản. Google Drive có nhiều tính năng và bạn có thể đưa thêm vào Google Drive nhiều tính năng khác bằng cách sử dụng các ứng dụng của đối tác thứ ba. Dưới đây là những ứng dụng tốt nhất
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRnZVWXYyYm1aVXc/view?usp=sharing