Sau khi Google Drive for Work được trình làng, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, chung quy chỉ một mối quan tâm: “Tại sao  chúng ta nên chuyển sang Google Apps Unlimited?”

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bERBaUdjZHhSZ28/view?usp=sharing