Thông tin‎ > ‎

Tải trực tiếp lên thư mục đích trên Drive dành cho Android

đăng 17:49, 10 thg 5, 2016 bởi My Lien
Google Drive dành cho Android phiên bản mới hiện đã khả dụng trên Google Play.

Giờ đây, khi tải tập tin lên Google Drive, người dùng sẽ thấy tập tin xuất hiện trong thư mục đích cùng với chỉ số tiến trình tải lên.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYUtDWUFGZWNqc2s/view?usp=sharing