Thông tin‎ > ‎

Tận dụng tối đa Google Apps Script với Apps Script Execution API

đăng 17:44, 30 thg 9, 2015 bởi My Lien
Google Apps Script là ngôn ngữ bản gốc dựa trên JavaScript cho phép người dùng trải nghiệm những điều mới mẻ với Google Apps, như Docs, Sheets và Forms
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3d3U5OGM5YXprVGs/view?usp=sharing