Hiện tại Hangouts được đảm bảo theo các điều khoản dịch vụ được hỗ trợ như các sản phẩm khác của Google Apps for Business: Gmail và Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMel9MVkktZlpwTXM/view?usp=sharing