Google đã tăng kích thước tối đa cho tập tin trên Drive
từ 10 GB lên đến 1 TB! Người dùng giờ đây có thể tải lên Drive những tập tin có kích thước rất lớn, chẳng hạn như videos, thiết kế CAD và bất cứ tập tin media nào. Đương nhiên là việc truy cập bất kể ở đâu trên bất kỳ thiết bị nào và dễ dàng chia sẻ với người cộng tác.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcWNXSnZnZEVod1k/view?usp=sharing