Là một phần của các cải tiến gần đây đối với quá trình khôi phục tài khoản quản trị viên tự động, Google sẽ không sử dụng địa chỉ email phụ hiển thị trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google để khôi phục tài khoản quản trị viên nữa. Thay vào đó, quản trị viên cấp cao hiện có thể thêm số điện thoại và địa chỉ email khôi phục của riêng mình vào tài khoản quản trị viên cấp cao của họ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bzUtUFF1ck8xS1U/view?usp=sharing