Google đã công bố tính năng giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc thêm hình ảnh vào
chữ ký Gmail trên web bằng cách cho phép các tùy chọn để lựa chọn và hiển thị hình ảnh từ Google Drive.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RnNmNEJKbmJOZnc/view?usp=sharing