Như đã thông báo về phiên bản mới của ứng dụng Google Calendar dành cho Android, Google sẽ đưa ra các thiết lập Lịch Sinh nhật mới trên web
  • Lịch Sinh nhật có thể được ẩn từ “Lịch của tôi”.
  • Kiểm tra các ngày sinh nhật được hiển thị từ Google+.

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3VE0wd29LZ29zRVk/view?usp=sharing