Bắt đầu tuần này, người dùng đang sử dụng spreadsheet cũ (được tạo trước tháng 12/2013, bao gồm bất kỳ bản sao kế đó) trong tên miền Google Apps trên Bản phát hành nhanh sẽ thấy thông báo về việc chuyển sang phiên bản mới của Google Sheets.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bHFBLXdoNVVha1E/view?usp=sharing