Google vừa công bố tính năng mới cho phép các quản trị viên Google Apps tự động thông báo cho người dùng của họ với bất kỳ ứng dụng mới được cài đặt từ Google Apps Marketplace. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RDlYYjhSNl9Qc3c/view?usp=sharing