Kể từ 6/6/2014, Google trình làng một số tính năng nhằm tăng cường việc tích hợp Google Sites với các sản phẩm khác. Giờ đây, khi chia sẻ trên các trang mạng truyền thông xã hội.
Google Sites sẽ giới thiệu hình ảnh trong bài viết. Bạn sẽ thấy sự thay đổi này khi chia sẻ links Google Sites trên Google+ hay trên các trang khác, việc chia sẻ trên các trang mạng xã hội sẽ tốt hơn bao giờ hết.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRnB3Q3BJNldlNzQ/view?usp=sharing