Nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, 9 tháng trước, chúng tôi đã kết hợp cùng Central Parking để trở thành công ty quản lý bãi đậu xe lớn nhất. Để quản lý hoạt động quy mô lớn như vậy, chúng tôi sử dụng Google Apps for Business để giữ vững sự kết nối và ổn định trong công ty
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3V1hxR3oyRTdNUTg/view?usp=sharing