Đây là bản phát hành mô tả những cập nhật và cải tiến cho phiên bản mới nhất của Google Apps Password Sync (GAPS).

Phiên bản 1.1

  • Điểm mới

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aW1DUEw4YWwyeWM/view?usp=sharing