Trong một bản thử nghiệm chúng tôi thực hiện trong tháng 10, khách có thể lập tức tìm thấy email liên quan, các tập tin Google Drive, các sự kiện trong Calendar khi thực hiện thao tác tìm kiếm trong Gmail.
Tất cả những người tham gia vào chương trình thử nghiệm trên cho biết rằng họ thích sự tiện lợi của việc tiết kiệm thời gian vì các tính năng tìm kiếm đều hiển thị tại cùng một nơi.
https://docs.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0B6TaBxtNqZBMS1MzN252bUhITUk/edit