Thông tin‎ > ‎

Tính năng quản lý tên miền mới trong Admin SDK

đăng 17:51, 7 thg 10, 2015 bởi My Lien
Để cung cấp cho các nhà phát triển và quản trị viên quyền kiểm soát tốt hơn và chặt chẽ hơn, Google Apps Admin SDK hiện nay bao gồm các tính năng quản lý tên miền mới. Các API mới cho phép lập trình quản lý tên miền cho các tài khoản Google Apps

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OXlRY0Q2eUlmaU0/view?usp=sharing