Người sử dụng Chrome OS trên các phiên bản mới nhất (36.0.1985.138 hoặc 36.0.1985.126) và những người được chọn sử dụng giao diện người dùng Drive mới giờ đây đã có thể chỉnh sửa các tập tin Office nguyên bản từ Drive và Gmail. Họ cũng sẽ được trải nghiệm tốt hơn mức độ ổn định và độ trung thực trong việc thực hiện kết xuất các tập tin. 

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMa2lxb0Z6d1NETG8/view?usp=sharing