Người dùng giờ đây sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và kết nối với các địa chỉ liên hệ công việc trong Hangouts trong Gmail vì các địa chỉ liên hệ sẽ hiển thị như một nhóm riêng biệt khi bắt đầu gõ vào ô tìm kiếm.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdlNrN2ZDNHpoT28/view?usp=sharing