Thông tin‎ > ‎

Tùy chỉnh App Launcher để dễ dàng truy cập vào các ứng dụng sử dụng thường xuyên

đăng 18:06, 28 thg 7, 2015 bởi My Lien
Như
đã thông báo trước đây, việc tùy chỉnh các App Launcher bằng cách di chuyển các biểu tượng ứng dụng giữa các hàng và màn hình hiện đã khả dụng. Trong khi quản trị viên Google Apps sẽ không thể tùy chỉnh các App Launcher cho nhân viên trong miền, thì các cá nhân có thể cấu hình các App Launcher tùy ý nhằm dễ dàng hơn
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RFAzck5hbVZYXzA/view?usp=sharing