Phiên bản mới của ứng dụng Google Drive Android đã được trình làng trên Google Play. Các tính năng mới bao gồm:

  • Cải thiện một số thao tác như di chuyển, đánh dấu sao, đính kèm tập tin và tải nhiều file cùng một lúc bằng cách nhấn và giữ (vui lòng xem hình minh họa).


    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dEpDQldWQ0cxams/view?usp=sharing