Tạo mới và truy cập vào các công cụ không hẳn là một quá trình. Và ngày nay, các ứng dụng của Drive cho Android đã có một số cải tiến mới giúp việc tạo mới và truy cập luôn luôn được duy trì trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SnZFUmlTUWRQQUE/view?usp=sharing