Email và lịch biểu là hai trong số những công cụ phổ biến nhất được sử dụng tại nơi làm việc. Và Gmail và Google Calendar đã tạo được những cốt lõi để giúp khách hàng Google Apps làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRU1ibFdnUHBUdEk/view?usp=sharing