LVtech trân trọng thông báo:

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ khách hàng, bên cạnh các công cụ hỗ trợ qua email, hotline (0908 00 44 97 - 0123 958 8324), trang hỗ trợ kỹ thuật, kể từ ngày 01/01/2015, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Google, LVtech sẽ triển khai Google Hangouts để hỗ trợ trực tuyến với khách hàng ngay trên trang web Google Apps của LVtech. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YTFjY2JoeVNwcTg/view?usp=sharing