Thông tin‎ > ‎

Vô hiệu hóa khả năng tải, in và sao chép với bất kì tập tin Google Drive

đăng 09:36, 25 thg 7, 2015 bởi My Lien
Với việc bảo mật tận gốc các tập tin văn phòng với tính năng IRM, người dùng Google Drive có thể vô hiệu hóa khả năng tải, in và sao chép từ menu chia sẻ nâng cao, đây là điều hoàn hảo khi tập tin được chia sẻ chứa thông tin nhạy cảm mà ngưi dùng không muốn chia sẻ rộng rãi hoặc bị rò rỉ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3cDQ0MUp5ellIb3c/view?usp=sharing