Thông tin‎ > ‎

Xác định vị trí và tải về tiện ích Google Form

đăng 17:48, 17 thg 10, 2016 bởi My Lien
Thật dễ dàng để tìm thấy tiện ích Chrome, nhưng còn tiện ích Google Form (Biểu mẫu) thì như thế nào? Đoạn video sau sẽ giúp người dùng xác định vị trí của tiện ích Google Form và bắt đầu tải về
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYm1pUm5uRnNpZzQ/view?usp=sharing