Có vẻ là hiển nhiên, nhưng đôi khi cách tốt nhất để tìm một cái gì đó là bạn hãy bắt tay vào tìm kiếm. Google Drive sẽ cho phép bạn xem trước hơn 30 loại tập tin và nhanh chóng lướt qua  các tập tin cho đến khi bạn tìm thấy thông tin bạn cần.
Bạn sẽ thấy các bản xem trước tự động nếu bạn mở một hình ảnh, video, hoặc PDF. Để xem một bản xem trước của một tài liệu Google, nhấp chuột phải vào tên file và chọn "preview."
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMXzdiYkROWC02R1k/view?usp=sharing