Dưới đây là yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để sở hữu tài khoản Google:
  • Hoa Kỳ: 13 tuổi trở lên

  • Tây Ban Nha: 14 tuổi trở lên

    https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RF9KYlRfdEo5eTg/view?usp=sharing